Koninklijk HeLders Mannen koor 
van 1881 tot en met 2021 - 140 jaar

Welkom bij het Koninklijk Helders Mannenkoor

Wij, leden van het Koninklijk Helders Mannenkoor (K.H.M.K), vieren in 2016 ons 135-jarig bestaan.

Het koor werd op 4 april 1881 opgericht door de heer               H.A.Egberts, hij was toen stadsmuziekmeester. In deze periode werd het gemengd koor "Cecilia" opgeheven. Daarna werd onder zijn leiding het "Liedertafel Helders Mannenkoor" opgericht.

Wegens de goede contacten met het Koninklijk Huis werd het mannenkoor op 19 februari 1921 Koninklijk erkend en op 4 april 1921, tijdens het 40 jarige jubileumfeest, werd geheel onverwacht een kostbaar vaandel cadeau gedaan aan het totaal verraste koor.

In 1921 organiseerde het mannenkoor een nationaal concours in (Den) Helder. Tijdens dit concours trad o.a. de Duitse Keizer Wilhelm op met een eigen solo.

Op 4 april 1951 werd het mannenkoor het predicaat Koninklijke verleend.

Op 18 oktober 2010 vond bestendiging plaats tot 18 oktober 2035.

We doen een beroep op de jongere mannen om in de toekomst te helpen met de viering van het 200-jarig bestaan.

Het zou eeuwig zonde zijn wanneer dat niet gehaald zou worden.  

 


 

 

 

 

 


HET KONINKLIJK HELDERS      MANNENKOOR

Het oudste 4-stemmig mannenkoor is opgericht op 4 april 1881. Wij repeteren in  het MFC 't Wijkhuis aan de Texelstroomlaan 5, 1784 EA Den Helder.

Het koor repeteert elke dinsdagavond van 19:45 - 21:45 uur.

Het repertoire is zeer gevarieerd. we zingen licht Russische liederen, modernere werken zoals van Vangelis en zelfs de Friese taal is ons niet meer vreemd.

Belangstellenden zijn altijd welkom op onze repetitie avonden.

Inlichtingen bij onze secretaris                                                    
Gerard van Ooijen tel.: 0223-636282                                                    

E-mail: gerardvanooijen50@gmail.com

 


----------------------------------------------------------------------------------------

Als u gereed bent, denkt  u wellicht ook aan de mensen die deze website gemaakt hebben. Een leuk berichtje in het gastenboek is altijd welkom.

 15607