Koninklijk HeLders Mannen koor 
van 1881 tot en met 2021 - 140 jaar

Historie van Het Koninklijk Helders Mannenkoor


A.J.LEEUWENS DIRECTEUR KONINKLIJK HELDERS MANNENKOOR 1920

WIM SPIJKER VAN 2003-2016 VOORZiTTER  KONINKLIJK HELDERS MANNEN KOOR

Ad Rijswijk is nu Voorzitter  Aangewezen d.d.10-10-2018.